Make your own free website on Tripod.com
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
ตารางการแข่งขันวูซู ปี 2550
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..."ผู้ใดสามารถแลเห็น สุข และ ทุกข์ ในทุกๆสิ่งได้อย่างเสมอกัน ผู้นั้นคือยอดแห่งผู้แสวงหาธรรม"... จาก "ปัญญาอมตะ" ดร.สุวินัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    มวยไท้เก็ก หรือ ไท้จี้เฉวียน เป็นมวยที่มีต้นกำเนิดมาจากจีนแผ่นดิจใหญ่ และสืบทอกันมาเป็นเวลายาวนาน แตกแยกย่อยออกเป็นสายต่างๆมากมาย จนหาจนแทบหาต้นตอที่แท้จริงไม่ได้ หาแต่ละสายยังยึดหลักเดียวกันคือ การเน้นความอ่อนเบา ต่อเนื่อง อาศัยจิตและสมาธิในการควบคุมพลังและกระบวนท่า การฝึกอาศัยความช้า กลม เบา สม่ำเสมอ เรียงร้อยกันเป็นกระบวนที่

ปัจจุบันมีมวยไท้เก็ก 5 ตระกูลที่นิยมฝึกกันคือ เฉิน หยาง ซุน อู่ อู๋ และ หยาง

 
 
 
 
    มวยไท้เก๊กมีต้นกำเนิดมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ ตามตำนานที่ผู้คนได้เล่าขานสืบทอดกันมานั้น ว่ากันว่าปรมาจารย์จางซันฟงเป็นผู้คิดค้นมวยไท้เก๊กนี้ขึ้น และตามประวัติท ี่กิมย้ง นักประพันธ์นิยายจีนผู้เก่งกาจได้นำมาประพันธ์ในเรื่องดาบมังกรหยกได้ว่าไว้ว่า มวยไท้เก๊กนั้นถือกำเนิดมาจากปรมาจารย์จางซันฟงผู้นี้เอง ต่อไปนี้จะเป็นประวัติของปรมาจารย์จางซันฟงที่ เว็บมาสเตอร์ได้นำมาจากนิยายมังกรหยกภาค 3 เรื่อง ดาบมังกรหยก
                                                
                                      
 
  ในใต้หล้านี้ เราสามารถจะแบ่งศิลปะการต่อสู้ต่าง ๆ ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้ คือ หนึ่ง มวยภายนอก และ สอง มวยภายใน มวยภายนอกและมวยภายในนี้มีความแตกต่างกันมาก ในแง่ของการออกแรง ใช้กำลัง และอื่นๆอีกมากมาย ในประเทศจีน ได้แบ่งมวยภายในและมวยภายนอกแยกกันอย่างชัดเจน ตัวอย่างมวยภายนอกที่เราทุกคนคงเคยเห็นกันมาบ้างก็คือ มวยของวัดเส้าหลิน ที่มีท่าทางดุร้าย รุนแรง น่าเกรงขาม ส่วนมวยภายใน ที่เราเห็นกันก็คือ มวยไท้เก๊ก สายต่างๆ

 
 
    
 
 
 

"ทะยานท่องเหยียบวายุไปทั่วหล้า
เพียงตัวข้าผู้เดียวเยือนสมุทร

มิอาจทนเห็นแผ่นดินต้องเสื่อมทรุด

ต้องกลียุคผลัดเปลี่ยนสิ้นเผ่าพันธุ์

สุราไม่อาจรดล้างสิ้นชาติ

ขออาฆาตอริราชผู้ล้างผลาญ

ยอมพลีเศียรหมื่นแสนจนแหลกลาญ

หมายยื้อยุดฉุดผัน...ผลิกจักรวาล"