Make your own free website on Tripod.com
 
 
ศาสนาเซน

           

           ข้อความต่อไปนี้เป็นความรู้ที่ webmaster ได้อ่านจากหนังสือเรื่อง ยอดคนวิถีเซน เหมาะกันคนทุกเพศทุกวัยที่อยากจะเป็นจอมยุทธ...

          

"พุทธธรรมอันล้ำลึกและล้ำเลิศสุดประมาณนี้
ท่านได้แต่ใดมา ผู้ใดถ่ายทอดให้ท่าน
และตัวท่านรับการถ่ายทอดมาได้อย่างไร"

                                                     นิรนาม


ร่างของท่านเว่ยหลาง พบในเจดีย์ที่เมืองจีน

 

 

     วิถีแห่งเซน  อันมีลักษณะพิเศษจำเพาะอยู่ที่การนั่งฝึกสมาธิ ที่เขาเรียกกันว่าซะเซนและการมุ่งไขปริศนาธรรมหรือ โคอาน เพื่อมีประสบการณ์ทางวัญญานโดยตรงแบบฉับพลัน ในการรู้แจ้งที่เรียกกันว่า ซาโตริ นั้น มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนที่ปรมาจารย์เซนคนแรกจากอินเดียนำมาเผยแพร่ และก่อตั้งสำนักเซนแห่งแรกที่นั่น ศาสนาพุทธนิกายเซนถือกำเนิดในจีนก็จริงแต่กลับไปเจริญในจีน อันนี้ก็ดูแปลกอยู่


  เซน เป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า ฌาณ พระพุทธเจ้าของเรานี้เองที่เป็นผู้ให้กำเนิด และถ่ายถ่อดมาให้พระมหากัสปะ และถ่ายทอดกันเรื่อยมาจนถึงท่าน ปราจารย์ตักม้อ หรือ พระมหาโพธิธรรม ที่คอหนังจีนทุกคนรู้จักกันดี ท่านได้นำศาสนาพุทธนิกายเซนนี้มาเผยแพร่ที่ประเทศจีน เมื่อสมัยของพระจักรพรรดิอู๋ตี้ ประวัติของท่านตั้กม้อนี้ก็น่าสนใจมากมีสาระดีไว้วันหลังจะเอามาให้อ่าน ต่อกันเลย เมื่อท่านได้มาถึงเมืองจีน ท่านก็ได้เข้าเฝ้าจักรพรรดิอู๋ตี้ และได้สั่งสอนธรรมให้แก่ท่านจรรกพรรดิ แต่พระจักพรรดิก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมอันยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้  หลังจากนั้นท่านก็มุ่งหน้าสู่วัดเส้าหลิน เขานั่งชัดสมาธิเข้าหากำแพงวัดเจริญสมาธิเป็นเวลา 9 ปี ท่านจึงรับศิษคนหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้ ลืม... และท่านก็สั่งสอนและเผยแพร่ ศาสนานิกายเซนนี้และมีลูกศิษย์มากมาย

พระเซนญี่ปุ่น
      
     
     
    คำสอนของศาสนาเซนต่อไปนี้เป็นคำสอนของปราจารย์ตั้กม้อที่ได้สอนศิษย์ของท่าน

" สภาวะไร้ใจนี้ มันดำรงอยู่ของมันมายาวนาน
จานหาจุดเรื่มต้นไม่ได้ มันไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลง ใดๆ เลย
มันไม่เกิด ไม่ดับ ไม่เพิ่ม ไม่ลด ไม่ใช่ทั้งดีหรือเลว
ไม่ใช่ทั้งสะอาดหรือสกปรก ไม่เป็นทั้งอดีตหรืออนาต
ไม่เป็นทั้งจริงหรือปลอม ไม่เป็นทั้งหญิงหรือชาย
ไม่ปรากฏเป็นนักบวช หรือ ฆราวาส
ไม่ปรากฏเป็นอริยะชน หรือ โลกียชน
และไม่ปรากฏเป็นพุทธะหรือสรรพสัตว์
มันไม่เคยลำบากในการบรรลุ
และไม่ทุกข์ในปัจจัยอันเกิดจากเหตุผล
มันไม่มีรูปลักษณ์ใดๆ เลย จับก็ไม่ได้ ทิ้งก็ไม่ได้"

     ท่านตั๊กม้อ

     ศาสนาเซนเป็นศาสนาที่ลึกล้ำมาก โอกาศนหน้า webmaster จะมาต่อ บายจ๊ะทุกคน...

 


ขอให้ทุกท่านจงบรรลุซึ่งพุทธธรรมอันยิ่ง
ใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

จอมยุทธน้อย