Make your own free website on Tripod.com
 
 

 

ท่ามวยไท้เก๊ก

ท่ามวยต่อไปนี้เป็นจอมยุทธน้อยแสดงเองนะคับ

มาดูท่าแรกกันเลยนะคับ

 

 

 

ท่านี้ชื่อ ผามือเปรียวขึ้นป้อง นะคับ ใช้หักมือคู่ต่อสู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านี้ คือ คอยหมัดใต้ศอก เวลาปรปักษ์ต่อยมา เราใช้มือขวารับ จับหมัดของปรปักษ์ไว้ แล้วใช้มือซ้ายสอดขึ้นมาตีหน้ามันเลยนะคับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
  สองท่านี้คือ ไก่ทองยืนขาเดียวทั้งซ้ายและขวาคับ  
     
    ท่านี้คือ ลดต่ำเหนียวลงล่าง

 

  นี่คือท่า แส้เดี่ยว คับ

 

  อันนี่ ก้าวย่างพินพาดซ้ายคับ  

 

เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคับ

จอมยุทธน้อย