Make your own free website on Tripod.com
 
 
ประวัติมวยไท้เก๊ก
    ประวัติของมวยไท้เก๊กนี้ทาง webmaster ได้ไปคัดลอกมาจากหนังสือมวยไท้เก๊กตะกูลหยาง
    
 

     คำว่า "ไท้เก๊ก"นั้้นเป็นสำเนียงแต้จิ๋ว จีนกลางอ่านว่า ไท้จี๋ เป็นหนึ่งในศิลปยุทธ์ีที่สำคัญของจีน ตำนานที่แพร่หลายมากที่สุดกล่าวไว้ว่า ปรามาจารย์จางซันฟง แห่งสำนัก บู๊ตึ้ง เป็นผู้คิดค้นมวยนี้ขึ้นมา ส่วนประวัติที่เป็นทางการนั้น ทางทฤษฏีเริ่มจากท่าน หวางจงเย่ว์ ในรัชสมัยของฮ่องเต้ เฉียนหลงแห่งรางวงศ์ชิง ทางปฏิบัติเริ่มจัดเป็นสำนักตั้งแต่เฉินเจียโกวแห่งหมู่บ้านตระกูลเฉินในมณฑลเหอหนาน จากนั้นเป็นต้นมา มวยไท่จี๋เริ่มแพร่หลายกระจายออกเป็นสำนักและตระกูลต่าง ๆดังต่อไปนี้

1. สำนักหยาง.
2. สำนักอู๋.
3. สำนักอู่.
4. ตระกูลเฉิน แบบดั้งเดิม.
5. ตระกูลเฉิน แบบใหม่.
6. ตระกูลเฉิน แบบวงแคบ
7. ตระกูลเฉิน แบบวงกว้าง
8. ตระกูลอู่ แบบวงแคบ
9. ตระกูลอู๋ แบบวงกลาง
10. ตระกูลซุน แบวงแคบ

      ไม่ว่าจะเป็น 3 สำันัก หรือ 7 สายตระกูลก็ดี เพลงมวยไท้จี๋ก็ยังยึดหลักการเดิมเสมอคือการใช้อ่อนสยบแข็ง ใช้เบาต้านแรง.

จอมยุทธน้อย