Make your own free website on Tripod.com
 
 
     

 
        ประวัติของสำนักบู้ตึ้งนี้ทาง webmaster ได้คัดลอกมาจากหนังสือบทสรุปเกมส์มังกรหยกออนไลน์
 
    

      สำนักบู้ตึ้ง ตั้งอยู่บนเขาบู้ตึ้ง ในตำบลหูเป่ย อยูุ่่ฝั่งใต้ของแม่นำ้แยงซีเกีย ได้รับขนานนามคู่กับเสียวลิ้มว่า "เหนือเทิดทูลเสียวลิ้ม ใต้ยกย่องบู้ตึ้ง" เขาลูกนี้ตั้งตามชื่อเทพเจ้า ชื่อ เทพเจ้าจินบูุ๊๊ เป็นเทพประจำทิจเหนือ มีหน้าที่ปราบปรามปีศาจร้ายที่ก่อการอาละวาด ศาลเจ้าพ่อเสือในกรุงเทพก็คือเทพเจ้าองค์นี้
      นักพรตในลัทธิเต๋า นิยมมาปฏิบัติธรรมบนเขาลูกนี้กันมาก จนมีกรสร้างอารามนักพรตขึ้น เรียกว่า อารามบู้ตึ้ง ซึ่งกลายเป็นสำนักวิทยายุทธในเวลาต่อมา นักพรตที่มีชื่อเสียงที่สุดของบู้ตึ้งคือ เตียซำฮง หรือ ปรามาจารย์ จางซันฟง
       จางซันฟง เป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ เกิดในปีพ.ศ. 1790 ในราชวงศ์ซ้อ

 
  จางซันฟง จากหนังสือมวยไท้เก๊กตะกูลหยาง

เคยรับราชการแต่ศรัทธาในลัทธิืเต๋าจึงออกบวชเป็นนักพรตที่เขาจงน่ำซัวเรียนวิชาพรตกับ ฮวยเหล็งจินหยินจนบรรลุมรรคผล แล้วนำศิษย์ไปตั้งสำนักที่เขาบู๊ตึ้ง ได้ศึกษาพลังหยินหยาง สังเกตุอาการเคื่อนไหวของเต่าและนกกระเรียน นำมาบัญญัติเ็ป็นวิชาฝีมือของตนเอง วิชาที่แพร่หลายคือ มวยไท้เก๊กอันมีรากฐานมาจากหลักวิชาเต่

ภาพนกกระเรียนสู้กับงู
จากหนังสือมวยไท้เก๊กตระกูลหยาง
 


      จางซันฟง มีศิษย์สำคัญอยู่ 7 คน คือ ซ้องเอียงเกียว หยูเหลียงจิว หยู่ไ้ต้งั้ง เตียซ่งโค่ย เตียชุ่ยซัว ฮึงหลีเต๊ก และม็อกก็อกเซี่ย ปัจจุบันสำนักบู๊ตั้งได้มีศิษย์รับช่วงฝีมือ ทำการฝึกสอนถ่ายทอดมาจนยุคปัจจุบัน ปี 2487 ได้มีการจัดทำ บันทึกกระบี่บู้่ตึ้ง ทำให้เพลงกระบี่บู้ตึ้งแพร่หลายยิ่งขึ้น นัลเป้นตัวแทนวิทยายุทธของจีนโดยแท้