Make your own free website on Tripod.com
 
 
     
เส้าหลิน
 
        ประวัติของสำนักเส้าหลินนี้ทาง webmaster ได้คัดลอกมาจากหนังสือบทสรุปเกมส์มังกรหยกออนไลน์
 
       ในประเทศจีน มีวัดชื่อเสียวลิ้มยี่อยู่สามแห่ง วัดเสียวลิ้มยี่ที่กล่าวถึงในนิยายกำลังภายในคือ วัดเสียวลิ้มยี่ที่ตั้งอยู่บนสันเขาเสียวซิกแห่งภูเขาซงซัว ชื่อวัดอาจแปลเป็นไทยได้ว่า "วัดป่าที่เชิงผาเสียวซิก"วัดนี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1038 พระพุทธเถระ ภิกษุในศากยะวงศ์อันเป็นวงศ์ของพระพุทธเจ้า บวชแล้วมาเผยแพร่ศาสนาที่เมืองจีน พระเจ้าวุ่ยเซี่ยวเหวินตี้ สร้างวัดนี้ถวายเป็นที่พำนักของท่าน มีฐษนะเป้นพระอารามหลวงมาตั้งแต่แรกสร้าง
   
ภาพจากหนังสือยอดคนวิถีเซน
  

    ในสมัยพระเจ้าเหลียงอู่ตี้ พระโพธิธรรมเถระ เดินทางมาเผยแพร่ลัทธิเซนที่วัดเสี้ยวลิ้มยี่ และเชื่อว่า เป็นผู้วางรากฐานวิทยายุทธ์ของเสี้ยวลิ้ม ต้นกำเนิดของการฝึกวิทยายุทธ คาดว่าวัดอยู่ในป่ามีสัตว์ร้ายนานาชนิดพระจึงต้องฝึกวิทยายุทธไว้ป้องกันตัว และฝึกให้ร่างกายแข่งแรงเพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมได้อย่างดี
    วัดเสี้ยวลิ้มยี้เจริญรุ่งเรื่องมากในราชวงศ์ถัง สามารถมีกองทัพพระประจำวัดได้ มีที่ธรณีสงฆ์มากมาย การฝึกวิทยายุทธของพระได้รับการสนับสนุนจากราชสำนัก พระเหล่านี้ยามเกิดศึกสงครามก็ลาศิกขาไปป้องกันประเทศ พอสงบศึกก็กลับมาบวชใหม่ เรียกได้ว่าเป็น หน่วยรบพิเศษ

   ช่วงที่เส้าหลินเจริญถึงที่สุดมีพระเณรรวม 2000 รูป ในจำนวนนี้สังกัดกองทัพพระ 500 รูป วิทยายุทธของเสียวลิ้มก้าวหน้าขึ้นมากในยุคนี้ วัดเสี้ยวลิ้มดำรงความรุ่งเรืองต่อมาจนถึงกลางราชวงศ์เซ็ง เสื่อมโทรมถึงขีดสุดในยุทสาธารณรัฐปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาและยังเปิดสอนวิทยายุทธอยู่เช่นเคย