Make your own free website on Tripod.com
 

 

ซุนลู่ถัง


ท่านซุนลู่ถัง

 

       เรื่องราวของจอมยุทธผู้นี้ webmaster ได้คัดลอกมาจากหนังสือ ยอดคน Heart & Soul ของอาจารย์ สุวินัย ภรณวลัย

       กลางศตวรรษที่ 18 ประเทศจีนภายใต้การปกครองของราชวงศ์เซ็งกำลังตกอยู่ในภาวะตกต่ำเสื่อมถอยจนถึงที่สุด ดุจต้นไม้แห้งที่รอวันโรยรา ประชาชนอดอยากแร้นแค้นทั่วทุกหย่อมหญ้า บาดแผลทางสังคมปรากฏให้เห็นทั่งทุกหนแห่งในปี ค.ศ. 1860 เกิดภัยแล้งต่อเนื่องกัน 2 ปีซ้อนพืชไร่เก็บเกี่ยวไม่ได้ผล ผู้คนจึงประสบกับความเดือดร้อนในการดำรงชีพอย่างแสนสาหัส

     ณ หมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลหูเป่ย หมู่บ้านนี้มีครัวเรีอนอาศัยอยู่ราวๆ 110 หลัง ในนั้นมีชาวนาแซ่ซุนผู้หนึ่งร่วมอยู่ด้วยเนื่องจากปีนั้นนายซุนประสบกับปัญหาการทำนาไม่มีเงินพอจ่ายค่าภาษีเขาจึงจำต้องขายที่นาผืนเล็กที่ไ้ดรับมรดกตกทอดมาจากรรพบุรุษไป

     ในท่ามกลางความทุกข์ต่างๆ ที่ชุมชนไ้ด้รับมีข่าวดีอยู่เพียงเรื่อวเดียวที่ประโลมจิตใจของเขาก็คือ ภรรยาของเขาเพิ่งให้กำเนิดบุตรชายเป็นทายาทสืบสกุลในปีนั้นด้วย ซุนดีใจมากที่ได้ลูกชายเนื่องจากอายุองเขาก็ไม่น้อยแล้และภรรยาของเขาก็ยังไม่เคยมีลูกกับเขาเลย เขาตั้งชื่อเล่นของลูกชายว่า "ฟู่ฉวน" และชื่อจริงว่า "ซุนลู่ถัง"

ท่านซุนลู่ถังแสดงท่ามวยสิ่งอี้

 
     
 
 

 

 

ไว้แค่นี้ก่อน เมื่อยมือ พิมพ์ไม่ไหว